Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของ ufabetcasino.co

ข้อตกลงและเงื่อนไข - Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “ข้อตกลง” กำหนดหลักการและเงื่อนไขทั่วไปของการเข้าถึงเว็บไซต์ UFABETCASINO.CO “เว็บไซต์” หรือ “บริการ” ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ UFABET (“UFABET”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

 โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ ถือเป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

คือการตกลงสมัครใจเข้าใช้บริการทุกประเภทและยินยอมทำตามข้อตกลงของเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

บัญชีและการใช้งานเว็บไซต์

การเป็นสมาชิกกับ UFABET นั้นจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของ UFABET คุณจะต้องสร้างบัญชีส่วนตัว บัญชีนี้จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย UFABET เช่น การวางเดิมพัน การเข้าถึงเนื้อหาพิเศษ หรือการมีส่วนร่วม โดยการสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้ปลอดภัย คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ และคุณต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดบัญชีของคุณกับผู้อื่น UFABET ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีที่พบว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาของผู้ใช้

UFABET อนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหา เช่น ความคิดเห็น บทวิจารณ์ ข้อความ เสียง ภาพถ่าย กราฟิก หรือโพสต์บนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น UFABET ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งละเมิดนโยบายหรือถือว่าไม่เหมาะสม โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไม่จำกัดเพียง ผ่านการสนทนาออนไลน์ เราถือว่า คุณให้สิทธิ์แก่ UFABET ในการใช้ ทำซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่มีการรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

ข้อตกลงการสำรองข้อมูลและการกู้คืน

แม้ว่า UFABET จะใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงการสำรองข้อมูลตามปกติ ผู้ใช้ควรได้รับการสนับสนุนให้ดูแลรักษาระบบสำรองและกู้คืนของตนเอง UFABET ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ใช้ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูล โดยการใช้บริการของ UFABET คุณรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์

กิจกรรมต้องห้าม

ห้ามไม่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกงหรือเป็นอันตรายในขณะที่ใช้เว็บไซต์และบริการของ UFABET ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแฮ็ก ฟิชชิ่ง สแปม หรือการแพร่กระจายมัลแวร์ การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณทันทีและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากสมควร

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

UFABET เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา รวมถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ และเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของ UFABET โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ UFABET โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมาย

การละเมิดลิขสิทธิ์

UFABET เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้ทำเช่นเดียวกัน คุณต้องไม่อัปโหลด แบ่งปัน หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ บนแพลตฟอร์มของ UFABET โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมจากผู้ถือลิขสิทธิ์ หากท่านพบเห็นผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน  

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราได้ทางอีเมล : [email protected]

การปฏิเสธความรับผิด

แม้ว่า UFABET มุ่งมั่นที่จะให้บริการแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และปลอดภัย แต่ก็ไม่สามารถรับประกันการเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ผู้ใช้รับทราบว่าตนใช้เว็บไซต์และบริการของ UFABET ด้วยความเสี่ยงของตนเอง และยอมรับว่า UFABET จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียทางการเงิน การละเมิดข้อมูล หรือการหยุดชะงักของบริการ

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

UFABET อาจจัดให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม UFABET ไม่รับรองหรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามด้วยความเสี่ยงของตนเองและควรตรวจสอบนโยบายก่อนที่จะโต้ตอบ

การเข้าถึงและลิงก์จากบุคคลที่สาม

เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับ UFABET จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และแนวทางเนื้อหา UFABET ขอสงวนสิทธิ์ในการลบลิงค์หรือเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งละเมิดนโยบาย การรวมลิงค์จากเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือความร่วมมือกับ UFABET

การชดใช้ค่าเสียหาย

การใช้เว็บไซต์และบริการของ UFABET คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า UFABET บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน และซัพพลายเออร์ พ้นจากการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มของคุณหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าปรับ หรือค่าปรับที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มของ UFABET

นโยบายต่อต้านการฉ้อโกง

UFABET ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันตัวตน การตรวจสอบธุรกรรม และโปรโตคอลความปลอดภัย กิจกรรมที่น่าสงสัยหรือความพยายามที่จะฉ้อโกง UFABET หรือผู้ใช้ จะถูกสอบสวนอย่างละเอียด และจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการระงับบัญชี การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการรายงานต่อเจ้าหน้าที่

การสิ้นสุดข้อตกลง

UFABET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องห้าม ในกรณีเช่นนี้ UFABET อาจดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแสวงหาการเยียวยาสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิด

การแก้ไขข้อตกลง

UFABET อาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้เว็บไซต์และบริการของ UFABET ต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไข ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงที่อัปเดต

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของ UFABET คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

และรับทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติ เช่นเดียวกับผลทางกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

อีเมลล์

เบอร์โทรศัพท์

087-755-0222

LINE

เว็บไซต์